ORTAÇAĞA ETKİ EDEN ALİMLER VE SÖZLERİ

İlim, tarihin açılımı olarak düşünüldüğünde en kapsamlı olarak verilecek yanıttır. Tasavvuf ilimi ile Peygamber Efendimizin sağladığı düşündüğü genel mantık, gönüllere taht kuran dini düşünürlerin sözlerinde de bulunmaktadır. Mesnevi konusunda en çok ilgi gören ve aslında tarihin yüce alîmlerinden biri Sadi Şiraze’dir. Şiirlerinde daha çok manevi duyguyu ele almaktadır ve iyiliği benimsemektedir. Ortaçağ’dan bu yana değişemeyen tek şey, şiirlerin konusunun hafif alınamamasıdır. Yazılan şiirler okuyucuda bir benimseme yaratır ve etkiler. Bu nedenle tarihte önemli şairlerden biri olan Sadi Şirazi Sözleri, tam olarak bu duruma açıklık getirmektedir.

Hayatını çalışma ve ilime adayan önemli şairlerden biri de Abdulkadir Geylani’dir. İradesinin verdiği sorumluluklar haricinde yaptığı önemli çalışmalar ile tanınmakta olup tarih edebiyatımızın önem verdiği şairlerinden biri olarak adını kazıtmıştır. Verdiği söz çağrıştırmaları ve tasavvuflarından dolayı Abdülkadir Geylani Sözleri, okuyucuları için ilim uyandırmış ve beğenilmiştir. Bir şiirinde yansıtmış olduğu ismi azam duası ile gönüllere taht kurmuş sayılı tarihi şairlerden sadece bir tanesidir.

Zamanın ne kadar çok eskidiğini ve yenilendikçe kötüleştiğini vurgulayan atan Şemsi Tebrizi Sözleri, günümüzde hala okuyucuları tarafından yoğun ilgi almaktadır. Eğer sizde tarihimizin önemli şairlerinin sözlerini incelemek istiyorsanız www.dtarihi.com üzerinden ulaşabilir ve beğendiğiniz sözleri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.